Hari Guru 2023 – 3

Dalam petikan video berguru dengan Hasnul Jamal Saidon ada juga kritikan keatas nilai-nilai ‘think bandar’ yang tertepu dalam sistem politik /ekonomi /budaya semasa. Dibawah adakah istilah yang membawa konsep-konsep asas dalam kritikannya ini (untuk istilah yang merujuk kepada nilai-nilai murni ‘think kampung’ sila ke sini) –

kepisahan

keangkuhan

sukatan

kepandaian

pembangunan

kegunaan

pelaburan

keuntungan

pasaran bebas

keistimewaan

liberalisma (ekonomi)

globalisasi

sila nampak juga –

https://koboiproject.com/2023/05/16/hari-guru-2023/

https://koboiproject.com/2023/05/17/hari-guru-2023-2/