10 MGG Pillai

Keling Maya: Post-traditional Media, Malaysian Cyberspace and Me, presented at the Aliran Semasa Symposium, 2013, at the National Art Gallery, Kuala Lumpur.

0 Performance
1 Keling Maya
2 Cyberspace
3 Model
4 Heterotopia
5 Rajinikanth
6 Heroes
7 Telinga Keling
8 Keling Babi
9 Duchamp
11 Pantun
12 Praxis
13 Dochakuka
14 Post-tradition
15 Philosophia Perennis

Antara Saudara Mara 12

Perjuangan

Gajah sama gajah lawan,
Sang Kancil mimpi perjuangan;
Gajah sama Gajah kawan,
dengan babi dan kambing, Kancil disertakan.

Pantun ‘pascha tradisi’ merujuk kepada bunga-bunga bahasa Melayu asli –
1. Gajah sama gajah berjuang, pelanduk mati di tengah-tengah
2. Bijak bagai Sang Kancil

Image https://www.malaysiakini.com/news/513803