11 Pantun

Keling Maya: Post-traditional Media, Malaysian Cyberspace and Me, presented at the Aliran Semasa Symposium, 2013, at the National Art Gallery, Kuala Lumpur.

Keling Maya

Abang masuk penjara
balasan gertak keling ke ini,

Thambi naik kedewan
janji keling memang begini;

Gajah sama gajah lawan
pelanduk terpijak mati,

Mamak sama mamak berdalang
si keling ini memayakan diri.

0 Performance
1 Keling Maya
1 Introduction
2 Cyberspace
3 Model
4 Heterotopia
5 Rajinikanth
6 Heroes
7 Telinga Keling
8 Keling Babi
9 Duchamp
10 MGG Pillai
12 Praxis
13 Dochakuka
14 Post-tradition
15 Philosophia Perennis