Towards A Keling Lexicon

Telinga Keling, Silver Halide Print, Niranjan Rajah, 1999. Permanent Collection of the National Visual Art Gallery, Kuala Lumpur

KELING dan MELAYU tak dapat dipisahkan,
Sejarah dan keturunanpun ada kesinambungan.
Persuratan mulia Makkal tak rasa,
Kerana memaki namanya sudahpun berleluasa.