Satu Kesinambungan

CM Kerela/ PM Malaysia

KELING dan MELAYU tak dapat dipisahkan,
Sejarah dan keturunannya satu kesinambungan.
Namun persuratan mulia Makkal tak perasan,
Kerana memaki namanya itu sudah berleluasan.