Satu Kesinambungan

CM Kerela/ PM Malaysia

KELING dan MELAYU tak dapat dipisahkan,
Sejarah dan keturunannya satu kesinambungan..
Persuratan Melayu Makkal tak perasan,
Kerana memaki namanya sudahpun berleluasan.